Ireneusz Soliński
Tomasz Fiszer
Tomasz Fiszer
dr inż.
Informacje
jest audytorem energetycznym, doradcą energetycznym oraz autorem i współautorem kilkudziesięciu audytów energetycznych i bilansów cieplnych. Audytor koordynujący i weryfikator ponad 140 prac z zakresu audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, analiz i opracowań zawierających ocenę jakości energetycznej budynków, źródeł, sieci cieplnych, technologii oraz zasad planowania energetycznego w przedsiębiorstwach i gminach (audyty efektywności energetycznej, systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001, sporządzenie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa – źródła odnawialne i konwencjonalne). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1999): Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej – kierunek Energetyka. W roku 2007 uzyskał tytuł doktor nauk technicznych.