Projekt akademii

Opis projektu

Projekt pn. “Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE” wpisuje się w realizację celów pakietu energetyczno-klimatycznego. W szczególności do wypełnienia przez Polskę celów związanych z tą polityką na rok 2030, tj. ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do poziomu z 1990 r., zwiększeniem udziału energii odnawialnej do poziomu 32% oraz zwiększeniem efektywności energetycznej do poziomu 32,5%. Komisja Europejska w Planie klimatycznym na 2030 roku podkreśliła, iż walka z globalnym ociepleniem stanowi pilne wyzwanie i należy ją podjąć natychmiastowo. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, neutralność klimatyczna Europy pod względem emisji CO2 do 2050 roku jest możliwa wówczas, gdy dojdzie do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 stopnia. Stąd też powstała niniejsza koncepcja wpisująca się w powyższe ramy. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

1). dwóch kongresów o charakterze naukowo – przemysłowym, połączonych z warsztatami oraz prezentacjami wystawców (zarówno dużych firm, jak i sektora MŚP);

2). cyklu 6 webinariów z wykorzystaniem dedykowanej do tego platformy edukacyjnej adresowanych do przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz samorządowców, a także studentów i uczniów szkół średnich (zainteresowanych tematyką) – w tym osób wykluczonych, które będą wsparte prelekcjami tematycznymi naukowych ekspertów, a w dalszej części na każdym ze spotkań zaprezentuje się zaproszona firma (partner webinarium), która przekaże informacje dotyczące branżowych nowinek a także z zakresu własnych działań i oferty, która będzie związana z główną tematyką projektu;

3). szerokich działań informacyjno-promocyjnych, z wykorzystaniem Internetu, tj. mediów społecznościowych oraz internetowych (portalów branżowego oraz ogólnopolskiego), filmu edukacyjnego, 2 spotów promocyjnych oraz drukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych przy okazji realizowanych kongresów;

4). wydawnictwa książkowego w drukowanym nakładzie 400 szt. i dostępnego w wersji elektronicznej w mediach internetowych, zawierającego zbiór wskazówek, dobrych praktyk oraz wypracowanych rozwiązań dla przemysłu i użytkownika indywidualnego (gospodarstw domowych) w trakcie realizacji projektu.

Wszystkie działania w planowanym przedsięwzięciu będą przede wszystkim odnosić się do dziedziny zrównoważonej energii czy efektywności energetycznej. A ta w Polsce wciąż jest słabiej realizowana niż w krajach Europy Zachodniej, dlatego konieczne jest wykorzystanie istniejącego potencjału w tym zakresie. W wielu przypadkach nie wymaga to zastosowania zaawansowanych technologii, lecz związane jest z typowymi działaniami optymalizacyjnymi w zakresie procesów i infrastruktury energetycznej danego przedsiębiorstwa przy małych lub średnich nakładach inwestycyjnych, czyniąc takie przedsięwzięcia atrakcyjnymi ekonomicznie. Oprócz audytów energetycznych czy efektywności energetycznej, innym z takich działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej jest system białych certyfikatów. A ciągle prawie połowa przedsiębiorców nie wie czym są białe certyfikaty oraz jak poprawić efektywność energetyczną w swojej firmie. Dlatego wychodząc naprzeciw temu zjawisku, Stowarzyszenie ideaTECH we współpracy ze swoim partnerem merytorycznym w tym zagadnieniu, tj. firmą Skamer-ACM z Tarnowa planuje realizację niniejszego przedsięwzięcia adresowanego przede wszystkim do sektora przemysłowo-naukowego i samorządowego, a także odbiorów indywidualnych (gospodarstw domowych), w celu zintensyfikowania działań w przedmiotowej tematyce. Proponowany projekt powinien pobudzić rynek usług czy produktów w tym zakresie. Podmioty czy to gospodarcze, czy naukowe (uczelnie wyższe, instytuty itp.) zajmujące się na co dzień tą tematyką zyskują znakomitą możliwość do nieodpłatnej promocji swojej marki i działalności, a tym samym do pozyskania nowych klientów, co przyczyni się w dalszej kolejności do realizacji celów polityki klimatycznej na lata 2021-2030, które mają umożliwić UE przejście do gospodarki neutralnej dla klimatu oraz realizację zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

Docelowo projekt zasięgiem obejmie całą Polskę.

Webinaria

W ramach projektu planuje się zorganizowanie 6 webinariów w ramach spotkań z cyklu ideaTECHforum. W każdym takim spotkaniu będzie prezentowane rozwiązanie technologiczne z dziedziny efektywności energetycznej lub wspierającej jej dziedziny OZE, innowacji technologicznych a także zagadnień prawnych i finansowych zarówno przez naukowca, jak i przedstawiciela przedsiębiorstwa zaproszonego jako patrona danego spotkania online. Planuje się, iż w każdym takim spotkaniu weźmie udział średnio 100 uczestników online. Webinarium maksymalnie będzie trwało 2h zegarowe. Każde webinarium będzie transmitowane online na platformie edukacyjnej, a następnie materiał video (do odtworzenia) będzie dostępny po zalogowaniu dla zarejestrowanych uczestników.

webinaria

Konferencje

W ramach projektu organizator projektu planuje organizację 2 kongresów. Obydwa wydarzenia planuje się w formule hybrydowej. Tj. obydwa eventy będą transmitowane online (streaming), a każdy z nich będzie widoczny z poziomu głównej strony projektu i www Akademii Efektywności Energetycznej, co pozwoli zyskać dodatkową widownię planowanych wydarzeń. Kongresy według planu mają odbyć się w maju 2024 r. i w maju 2025. Każdy zainteresowany wzięciem udziału w wydarzeniu będzie zobligowany zarejestrować się na głównej stronie wydarzenia.

Do udziału i współpracy zapraszamy przedsiębiorców, JST, przedstawicieli mediów, instytucje naukowe, studentów, osoby wykluczone, a także wszystkich zainteresowanych tematyką projektu oraz entuzjastów OZE.

Udział w wydarzeniach będzie nieodpłatny.

Podczas kongresów omawiane będą m.in. aspekty ekologiczne zastosowania OZE oraz metody poprawy efektywności energetycznej, a w szczególności narzędzia programistyczne do zarządzania energią w zakładzie przemysłowym oraz możliwości techniczne odzysku energii w procesach przemysłowych.

konferencje

Partnerzy

Skip to content