Organizator

Stowarzyszenie ideaTECH

Stowarzyszenie ideaTECH zostało stworzone przy Małopolsko-Podkarpackim Klastrze Czystej Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Głównymi celami Stowarzyszenia są m.in.: działania na rzecz ekologii, upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o szeroko pojętych odnawialnych źródłach energii, tworzenie, promocja i realizacja programów wspomagających rozwój energetyki, innowacji w różnych sektorach gospodarki, organizowanie konferencji i sesji naukowych propagujących cele Stowarzyszenia oraz komercjalizacja badań naukowych.

Logo ideaTECH

Partnerzy

Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii

Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii jest organizacją, która powstała w 2006 roku przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zrzesza 44 instytucje: uczelnie wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne oraz Urzędy Marszałkowskie. Głównym celem działalności Klastra Czystej Energii jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i informacji pomiędzy środowiskami nauki, przemysłu oraz organizacjami samorządowymi. W ramach działalności Klastra Czystej Energii zorganizowano kilkanaście konferencji naukowych, seminariów, spotkań oraz warsztatów, w których uczestniczyli wszyscy jego Partnerzy. Klaster Czystej Energii objął także patronatem studia podyplomowe w trzech ośrodkach naukowo – dydaktycznych.
Logo mpkc

Fundacja Promocji Nowej Huty

Fundacja Promocji Nowej Huty wspiera rozmaite inicjatywy prospołeczne, kulturalne oraz naukowe. Swoje doświadczenie i renomę zdobyła dzięki akcjom i eventom popularyzującym wsparcie dla najmłodszych, potrzebujących a przede wszystkim przy organizacji wydarzeń naukowych, w tym konferencji i sympozjów. Fundacja na co dzień współpracuje z wieloma Szkołami Wyższymi w Krakowie oraz dysponuje doświadczoną kadrą organizatorską, dzięki której jest w stanie zrealizować wydarzenia o dużym oddziaływaniu na społeczność lokalną.

Portal inzynieria.com

Portal inzynieria.com to nowoczesny serwis informacyjny, w którym publikowane są najnowsze wiadomości z Polski i ze świata z 9 branż, takich jak: inżynieria bezwykopowa, wod-kan, geoinżynieria, drogi, mosty, tunele, budownictwo, energetyka, paliwa. Poza treściami newsowymi na portalu można znaleźć również opisy najciekawszych projektów, analizy, komentarze ekspertów, artykuły, wywiady, felietony, relacje z wydarzeń branżowych oraz galerie zdjęciowe i filmy.
Logo inzynieria.com

Skamer-ACM

Firma SKAMER-ACM za podstawowy cel swojego istnienia przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki. Przyjazne kontakty z praktycznie wszystkimi firmami działającymi w branży automatyki w Polsce pozwalają na wypracowanie dla każdego kontrahenta odpowiedniej dla niego zarówno technicznie jak i ekonomicznie oferty. Każda oferta stanowi optymalne powiązanie produktów różnych firm z preferencją polskich producentów przy zachowaniu wymaganej jakości i niezawodności instalacji. Kadra techniczna w większości z wyższym wykształceniem stale podnosi swoje kwalifikacje przy jednoczesnej poprawie zarządzania.
Logo Skamer
Skip to content