Grupy docelowe

Grupy docelowe

Projekt ten kierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym zarówno profesjonalistów w swoich dziedzinach, jak i entuzjastów oraz osób poszukujących wiedzy i inspiracji, którzy pragną zgłębiać nowe tematy, rozwijać umiejętności oraz poszerzać swoje horyzonty w różnych obszarach.
Te grupy to:

1. Przedsiębiorcy, sektor MŚP, ale i duże przedsiębiorstwa, oferujący produkty z dziedziny zrównoważonej energetyki oraz elektrotechniki i przemysłu maszynowego (szczególnie inteligentnego i energooszczędnego budownictwa oraz automatyki i robotyki procesów technologicznych), a także OZE;
2. JST, ich przedstawiciele, władze – czyli podmioty mające realny wpływ na politykę regionalną, w zakresie promowania czy wsparcia finansowego działań proekologicznych, a także inwestycyjnych, po części również jako odbiorcy zastosowań energooszczędnych, poprawiających efektywność energetyczną danej gminy (danego regionu);
3. Instytucje naukowe, uczelnie wyższe, studenci, uczniowie – przyszli pracownicy u w/w przedsiębiorców, a także wsparcie merytoryczne i naukowe dla przedsiębiorców oferujących swoje produkty i usługi na rynku;
4. Gospodarstwa domowe (społeczności lokalne) – odbiorca końcowy rozwiązań energooszczędnych, klient przedsiębiorcy, zakładów energetycznych;
5. Osoby z niepełnosprawnościami oraz wykluczone.

W projekcie szczególnie będą uprzywilejowane osoby ze specjalnymi potrzebami, którym zostanie zapewniony szereg dostępności zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Szczegółowy opis dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz sposób rekrutacji tej grupy uczestników, w tym osób wykluczonych społecznie, a także proponowane treści edukacyjne zostały zamieszczone w załączniku Ramowy plan kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu pn. Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, ponieważ obszar tematyczny niniejszego zadania dotyczy zrównoważonej energii, efektywności energetycznej oraz OZE, co w połączeniu z faktem adresowania treści i wiedzy wynikającej z projektu głównie do przedsiębiorców, badaczy, naukowców czy samorządowców a w konsekwencji do ogółu społeczeństwa sprawi, że projekt ten będzie miał realny wpływ na działania w wyżej wymienionym zakresie.

Partnerzy

Skip to content