Szczegółowa tematyka planowanych kongresów jest aktualnie ustalona z ekspertami i prelegentami.

Pierwsze z wydarzeń zaplonowane zostało na wrzesień 2024 roku w formie zdalnej.

O konkretach będziemy informować na bieżąco.

Dla zarejestrowanych użytkowników odbędzie się relacja video z Kongresu na żywo, która dostępna będzie w dziale „Akademia EE”.

Dodatkowo przed i po planowanym kongresie pojawią się materiały oraz informacje wprowadzające do tematyki wydarzenia.

Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma Certyfikat uczestnictwa, dostęp do materiałów konferencyjnych, jak również możliwość kontaktu z ekspertami i prelegentami.

ZAŁOŻENIA

Główne bloki tematyczne:

 • Efektywność energetyczna i energooszczędność
 • Białe certyfikaty
 • Audyty efektywności energetycznej
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Magazynowanie energii
 • Energooszczędne oświetlenie
 • Termomodernizacja budynków
 • Elektromobilność
 • Inteligentne zarządzanie energią w budynkach
 • Pomiary i automatyka przemysłowa
 • Dofinansowania

Główny cel:

Promowanie racjonalnego gospodarowania energią i odnawialnych źródeł energii, a także integracja środowisk naukowych, przemysłowych i samorządowych dla realizacji polityki klimatycznej i przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.

Grupa docelowa obejmuje:

Przedsiębiorców z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa, specjalizujące się w zrównoważonej energetyce, elektrotechnice, przemyśle maszynowym, inteligentnym budownictwie, automatyce i robotyce. Projekt skierowany jest również do przedstawicieli i władz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), którzy mają realny wpływ na regionalną politykę proekologiczną i inwestycyjną. Uwzględnia także instytucje naukowe i edukacyjne, w tym uczelnie wyższe, studenci, uczniowie – przyszli pracownicy oraz wsparcie merytoryczne i naukowe dla przedsiębiorców. Gospodarstwa domowe, jako odbiorcy końcowi rozwiązań energooszczędnych i klienci przedsiębiorstw, również stanowią ważną część grupy docelowej.

Szczególną uwagę projekt poświęca osobom z niepełnosprawnościami i wykluczonym, które stanowią oddzielną i istotną grupę uczestników. Przewiduje się, że co najmniej 30% uczestników będzie pochodziło z tej grupy, zarówno jako odrębni uczestnicy, jak i będąc reprezentowanymi wśród osób z wyżej wymienionych podgrup. Takie podejście ma na celu zapewnienie szerokiej i różnorodnej reprezentacji oraz integracji wszystkich uczestników, niezależnie od ich specyficznych potrzeb i wyzwań.

Skip to content