Ireneusz Soliński
Mateusz Matusik
Mateusz Matusik
dr inż.
Informacje
Doktor nauk technicznych z dziedziny OZE, z wyróżnieniem obronił prace doktorską pt. „Metodyka oceny energetycznej i ekonomicznej efektywności prosumenckich mikroinstalacji wiatrowo-słonecznych wytwarzających energię elektryczną”. W 2012 ukończył Zarządzenie i Inżynieria Produkcji na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, AGH w Krakowie. Był członkiem zespołu realizującego projekt POIG.01.03.0130056/12 realizowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Do swoich najważniejszych zainteresowań zalicza: Odnawialne Źródła Energii, badania meteorologiczne, energetykę, technologie smart-grid’owe oraz ekonomikę procesów inwestycyjnych. Zawodowo zajmuje się: projektowaniem instalacji fotowoltaicznych, optymalizacją energetyczno-ekonomiczną instalacji fotowoltaicznych, analizą zapotrzebowania na energię elektryczną, doborem składowych instalacji fotowoltaicznych oraz całym procesem montażu farm fotowoltaicznych.