dofinansowanie nfos

Informujemy, że projekt „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE” otrzymał dofinansowanie w ramach programu NFOŚiGW Edukacja ekologiczna. Realizowany przez Stowarzyszenie ideaTECH, projekt ten planowany jest na okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2025 r. i obejmuje szereg działań edukacyjnych i promocyjnych, w tym organizację dwóch kongresów naukowo-przemysłowych (planowana wersja online), tworzenie platformy edukacyjnej, sześć webinariów, a także kampanie informacyjne i radiowe.

Partnerem merytorycznym projektu jest firma Skamer-ACM z Tarnowa. Celem projektu jest promowanie racjonalnego gospodarowania energią i odnawialnych źródeł energii, a także integracja środowisk naukowych, przemysłowych i samorządowych dla realizacji polityki klimatycznej i przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.

Grupa docelowa projektu obejmuje przedsiębiorców z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa, specjalizujące się w zrównoważonej energetyce, elektrotechnice, przemyśle maszynowym, inteligentnym budownictwie, automatyce i robotyce. Projekt skierowany jest również do przedstawicieli i władz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), którzy mają realny wpływ na regionalną politykę proekologiczną i inwestycyjną. Uwzględnia także instytucje naukowe i edukacyjne, w tym uczelnie wyższe, studenci, uczniowie – przyszli pracownicy oraz wsparcie merytoryczne i naukowe dla przedsiębiorców. Gospodarstwa domowe, jako odbiorcy końcowi rozwiązań energooszczędnych i klienci przedsiębiorstw, również stanowią ważną część grupy docelowej.

Szczególną uwagę projekt poświęca osobom z niepełnosprawnościami i wykluczonym, które stanowią oddzielną i istotną grupę uczestników. Przewiduje się, że co najmniej 30% uczestników będzie pochodziło z tej grupy, zarówno jako odrębni uczestnicy, jak i będąc reprezentowanymi wśród osób z wyżej wymienionych podgrup. Takie podejście ma na celu zapewnienie szerokiej i różnorodnej reprezentacji oraz integracji wszystkich uczestników, niezależnie od ich specyficznych potrzeb i wyzwań.

Szczegółowa tematyka planowanych webinariów i kongresów zostanie ustalona z ekspertami i prelegentami.

Planowane główne bloki tematyczne projektu, obejmujące szeroki zakres treści, z którymi uczestnicy będą mogli się zapoznać, to:

 • Efektywność energetyczna i energooszczędność
 • Białe certyfikaty
 • Audyty efektywności energetycznej
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Magazynowanie energii
 • Energooszczędne oświetlenie
 • Termomodernizacja budynków
 • Elektromobilność
 • Inteligentne zarządzanie energią w budynkach
 • Pomiary i automatyka przemysłowa
 • Dofinansowania

Pozyskiwanie uczestników do projektu będzie się odbywało poprzez zróżnicowane kanały komunikacji, dostosowane do potrzeb poszczególnych grup docelowych. Dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz dużych firm z branży zrównoważonej energetyki i elektrotechniki, akcja promocyjna będzie prowadzona przede wszystkim przez specjalistyczne portale internetowe, prasę branżową oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem LinkedIn. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), ich przedstawiciele oraz władze będą informowani za pośrednictwem ogólnopolskich portali internetowych, spotów radiowych oraz mediów społecznościowych, głównie Facebooka. Gospodarstwa domowe, będące końcowymi odbiorcami rozwiązań energooszczędnych, zostaną zaangażowane poprzez kampanie w mediach ogólnopolskich, radiu oraz mediach społecznościowych, w tym na Facebooku i LinkedInie. Osoby z niepełnosprawnościami i wykluczone, jako ważna grupa docelowa, będą pozyskiwane zarówno przez bezpośrednie kontakty, jak i współpracę z organizacjami doświadczonymi w pracy z tymi grupami, takimi jak Fundacja Promocji Nowej Huty. Komunikacja będzie ukierunkowana na podkreślanie korzyści z uczestnictwa w projekcie, w tym możliwości poznania potencjalnych pracodawców, zdobycia wiedzy oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

Projekt zapewni szczególnie kompleksowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych, w tym specjalistyczną obsługę oraz wsparcie wolontariuszy i członków stowarzyszenia, co pozwoli skutecznie dotrzeć do wszystkich grup docelowych, zapewniając równy dostęp do edukacji i rozwoju w obszarze zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej.

Projekt „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina”, jako inicjatywa w dziedzinie edukacji ekologicznej, ma ambicję nie tylko zwiększać świadomość ekologiczną, ale także promować postawy proekologiczne wśród różnych segmentów społeczeństwa. Jego działania są ukierunkowane na integrację środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych, co przyczynia się do budowania silnej i wspólnej platformy dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt ten stawia na dostępność i przystępność wiedzy, umożliwiając wszystkim zainteresowanym grupom, niezależnie od ich tła czy doświadczenia, zdobywanie cennej wiedzy i umiejętności. To podejście nie tylko wzbogaca uczestników projektu, ale również przyczynia się do kształtowania bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie IdeaTECH