Ireneusz Soliński
Ireneusz Soliński
Ireneusz Soliński
prof. dr hab inż
Informacje
Prace badawcze oraz dydaktyczne realizował na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Od blisko 30 lat jest uznanym ekspertem w sektorze OZE. Jego pionierskie badania zaowocowały powstaniem Centrum monitoringu energii wiatrowej i słonecznej w Państwowej Akademii Nauk, Laboratorium Monitoringu Energii Wiatrowej i Słonecznej w AGH i pierwszych krajowych publikacji w temacie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej. W 1994 rozpoczął współpracę z PSE Rzeszów i Gminą Dukla gdzie zrealizował pierwsze projekty komercyjne. W swoim dorobku posiada 8 książek i jest współautorem licznych monografii oraz ponad stu publikacji naukowych. Nadzorował dziesiątki komercyjnych projektów związanych z dużymi i małymi instalacjami OZE dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw międzynarodowych. Od 2006 roku jest Przewodniczącym Zespołu Sterującego w Małopolsko-Podkarpackim Klastrze Czystej Energii. Ekspert merytoryczny Stowarzyszenia ideaTECH.