Ireneusz Soliński
Dariusz Foszcz
Dariusz Foszcz
dr hab. inż, profesor AGH
Informacje

Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Środowiska.

Zainteresowania naukowe skoncentrowane na zagadnieniach: inżynierii środowiska, technologii przeróbki surowców mineralnych pierwotnych i wtórnych, projektowania układów i procesów technologicznych, opisu i modelowania procesów technologicznych, sterowania, kontroli oraz optymalizacji procesów technologicznych, wykorzystania statystyki w analizie danych przemysłowych i środowiskowych.

Autor ponad 140 publikacji naukowych, 3 patentów oraz wykonawca ponad 25 prac badawczych dla przemysłu głównie dla KGHM PM S.A.