Aktualny stan
Nie zapisano
Cena
Bezpłatne

Termin: marzec 2023

 

Program:

10:00 – dr hab. inż. Dariusz Foszcz, prof. AGH

OZE – rys historyczny oraz wyzwania przyszłości

  1. Przedstawienie OZE – dlaczego są istotne i warto je implementować

Definicja odnawialnych źródeł energii wraz z krótkim opisem każdego rodzaju źródła pozyskania energii zaklasyfikowanego do OZE. Omówienie potencjału poszczególnych źródeł odnawialnej energii oraz uwarunkowań ich powszechnego zastosowania. Analiza czynników wpływających na możliwości i koszty związane z danym źródłem energii – uwarunkowania rozwoju.

  1. Jak powinno się rozwijać OZE – uwarunkowania techniczno-prawno-ekonomiczne

Omówienie jakie rozwiązania mogą działać stymulująco na powszechność stosowania OZE. Analiza obecnych uwarunkowań o charakterze techniczno-prawno-ekonomicznym stanowiących elementy wspomagające rozwój danego źródła odnawialnej energii.

  1. Aktualne badania

Omówienie kierunków rozwoju nauki i przemysłu, które można zakwalifikować jako kluczowe dla zwiększenie udziału OZE w produkcji energii.

  1. Przyszłość OZE

Analiza zagrożeń rozwoju OZE i ocena możliwości ich minimalizacji.

10:40 – dr inż. Mateusz Matusik

Rozwiązania OZE dla domów, przedsiębiorstw i JST

  1. Instalacje OZE stosowane jako rozwiązania rynkowe
  2. Instalacje PV i rozwiązania towarzyszące
  3. Banki energii, magazynowanie energii elektrycznej i ciepła
  4. Nowoczesne ogrzewanie oparte o technologię OZE
  5. Małe turbiny wiatrowe
  6. Smart grid

11:20 – Q&A

11:45 – Zakończenie

 

Prelegenci:

dr hab. inż. Dariusz Foszcz, profesor AGH

Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Środowiska.

Zainteresowania naukowe skoncentrowane na zagadnieniach: inżynierii środowiska, technologii przeróbki surowców mineralnych pierwotnych i wtórnych, projektowania układów i procesów technologicznych, opisu i modelowania procesów technologicznych, sterowania, kontroli oraz optymalizacji procesów technologicznych, wykorzystania statystyki w analizie danych przemysłowych i środowiskowych.

Autor ponad 140 publikacji naukowych, 3 patentów oraz wykonawca ponad 25 prac badawczych dla przemysłu głównie dla KGHM PM S.A.

dr inż. Mateusz Matusik

Doktor nauk technicznych z dziedziny OZE, z wyróżnieniem obronił prace doktorską pt. „Metodyka oceny energetycznej i ekonomicznej efektywności prosumenckich mikroinstalacji wiatrowo-słonecznych wytwarzających energię elektryczną”.  W 2012 ukończył Zarządzenie i Inżynieria Produkcji na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, AGH w Krakowie. Był członkiem zespołu realizującego projekt POIG.01.03.0130056/12 realizowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Do swoich najważniejszych zainteresowań zalicza: Odnawialne Źródła Energii, badania meteorologiczne, energetykę, technologie smart-grid’owe oraz ekonomikę procesów inwestycyjnych. Zawodowo zajmuje się: projektowaniem instalacji fotowoltaicznych, optymalizacją energetyczno-ekonomiczną instalacji fotowoltaicznych, analizą zapotrzebowania na energię elektryczną, doborem składowych instalacji fotowoltaicznych oraz całym procesem montażu farm fotowoltaicznych.