Aktualny stan
Nie zapisano
Cena
Bezpłatne

Termin: 19 czerwiec 2024

 

Godz. 9:30

OZE – RYS HISTORYCZNY ORAZ WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

dr hab. inż. Dariusz Foszcz, prof. AGH
AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

1. Przedstawienie OZE – – co to i po co?

Definicja odnawialnych źródeł energii wraz z krótkim opisem każdego rodzaju źródła pozyskania energii zaklasyfikowanego do OZE. Omówienie potencjału poszczególnych źródeł odnawialnej energii oraz uwarunkowań ich powszechnego zastosowania. Analiza czynników wpływających na możliwości i koszty związane z danym źródłem energii – uwarunkowania rozwoju. Szersze omówienie dla OZE o największym potencjale dla powszechnego ich zastosowania tj. fotowoltaiki oraz małych turbin wiatrowych. Przybliżenie informacji jak wygląda funkcjonowanie takiej instalacji w domu.

2. Jak powinno się rozwijać OZE – uwarunkowania techniczno-prawno-ekonomiczne

Omówienie jakie rozwiązania mogą działać stymulująco na powszechność stosowania OZE. Analiza obecnych uwarunkowań o charakterze techniczno-prawno-ekonomicznym stanowiących elementy wspomagające rozwój danego źródła odnawialnej energii. Przybliżenie zagadnień związanych ze sprawnością instalacji oraz warunkami środowiskowymi zabudowy a opłacalnością inwestycji w kontekście regulacji prawnych.

3. Przyszłość OZE

Omówienie kierunków rozwoju nauki i przemysłu, które można zakwalifikować jako kluczowe dla zwiększenia udziału OZE w produkcji energii. Analiza zagrożeń rozwoju OZE i ocena możliwości ich minimalizacji. Podanie najbardziej istotnych kierunków dla rozwoju rynku OZE związanych z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, wykorzystywanymi materiałami, uzyskiwaną sprawnością i jej trwałością.

 

Godz. 10:00

ROZWIĄZANIA OZE DLA DOMÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I JST

dr inż. Mateusz Matusik
SKOMAT SP. Z O.O.

 

  1. Instalacje OZE stosowane jako rozwiązania rynkowe
  2. Instalacje PV i rozwiązania towarzyszące
  3. Banki energii, magazynowanie energii elektrycznej i ciepła
  4. Nowoczesne ogrzewanie oparte o technologię OZE
  5. Turbiny wiatrowe
  6. Smart grid

 

Godz. 10:30 – SESJA Q&A

 

Godz. 11:00 – ZAKOŃCZENIE

 

PRELEGENCI:

dr hab. inż. Dariusz Foszcz, profesor AGH
AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Środowiska.

Zainteresowania naukowe skoncentrowane na zagadnieniach: inżynierii środowiska, technologii przeróbki surowców mineralnych pierwotnych i wtórnych, projektowania układów i procesów technologicznych, opisu i modelowania procesów technologicznych, sterowania, kontroli oraz optymalizacji procesów technologicznych, wykorzystania statystyki w analizie danych przemysłowych i środowiskowych.

Autor ponad 140 publikacji naukowych, 3 patentów oraz wykonawca ponad 25 prac badawczych dla przemysłu, głównie dla KGHM PM S.A.

 

dr inż. Mateusz Matusik
SKOMAT SP. Z O.O.

Doktor nauk technicznych z dziedziny OZE, z wyróżnieniem obronił prace doktorską pt. „Metodyka oceny energetycznej i ekonomicznej efektywności prosumenckich mikroinstalacji wiatrowo-słonecznych wytwarzających energię elektryczną”.  W 2012 ukończył Zarządzenie i Inżynierię Produkcji na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Był członkiem zespołu realizującego projekt POIG.01.03.0130056/12 realizowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Do swoich najważniejszych zainteresowań zalicza: Odnawialne Źródła Energii, badania meteorologiczne, energetykę, technologie smart-grid’owe oraz ekonomikę procesów inwestycyjnych. Zawodowo zajmuje się: projektowaniem instalacji fotowoltaicznych, optymalizacją energetyczno-ekonomiczną instalacji fotowoltaicznych, analizą zapotrzebowania na energię elektryczną, doborem składowych instalacji fotowoltaicznych oraz całym procesem montażu farm fotowoltaicznych.

DANE KONTAKTOWE:

https://akademia.ideatech.org.pl/kontakt/

Czyżówka 16/152, 30-526 Kraków

akademia@ideatech.org.pl
maciej.solinski@ideatech.org.pl
604 09 14 28