Aktualny stan
Nie zapisano
Cena
Bezpłatne

Termin: 19 czerwiec 2024

 

Godz. 11:30

MAGAZYNOWANIE ENERGII TERMINCZEJ

dr hab. inż. Jerzy Wołoszyn, prof. AGH
AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

Magazynowanie energii termicznej
Thermal Energy Storage

1.    Charakterystyka metod magazynowania energii termicznej.

2.    Technologie magazynowania energii termicznej.

a.    Naziemne (TTES, PTES)

b.    Podziemne (ATES, BTES, CTES)

c.    Wykorzystanie materiałów fazowo zmiennych – LHTES.

3.    Poziom gotowości technologicznej technologii magazynowania energii termicznej.

4.    Wielkości charakterystyczne wybranych magazynów energii termicznej.

5.    Prosty przykład obliczeniowy (wyznaczenie objętości magazynu dla konkretnego zapotrzebowania).

 

Godz. 12:00

MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

dr inż. Mateusz Matusik
SKOMAT SP. Z O.O.

 

  1. Idea magazynowania energii
  2. Banki domowe
  3. Magazyny energii zawodowe
  4. Rozwiązania smart grid’we działające w oparciu o banki energii
  5. Układy off-grid’owe
  6. Ekonomia magazynów energii

 

Godz. 12:30 – SESJA Q&A

 

Godz. 13:00 – ZAKOŃCZENIE

 

PRELEGENCI:

dr hab. inż. Jerzy Wołoszyn, prof. AGH (ORCID: 0000-0001- 5608-3202)
AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

W roku 2009 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. W 2014 r. uzyskał stopień doktora, a w 2020 r. stopień doktora habilitowanego na tym samym wydziale. Jest profesorem uczelni w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH. Swoją specjalizację, czyli magazynowanie energii termicznej, metody numeryczne w problemach cieplno-przepływowych, wymianę ciepła i masy oraz mechanikę komputerową rozwija poprzez realizację publikacji naukowych, uczestnictwo w kongresach oraz konferencjach, a także doradztwo.

 

dr inż. Mateusz Matusik
SKOMAT SP. Z O.O.

Doktor nauk technicznych z dziedziny OZE, z wyróżnieniem obronił prace doktorską pt. „Metodyka oceny energetycznej i ekonomicznej efektywności prosumenckich mikroinstalacji wiatrowo-słonecznych wytwarzających energię elektryczną”.  W 2012 ukończył Zarządzenie i Inżynieria Produkcji na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, AGH w Krakowie. Był członkiem zespołu realizującego projekt POIG.01.03.0130056/12 realizowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Do swoich najważniejszych zainteresowań zalicza: Odnawialne Źródła Energii, badania meteorologiczne, energetykę, technologie smart-grid’owe oraz ekonomikę procesów inwestycyjnych. Zawodowo zajmuje się: projektowaniem instalacji fotowoltaicznych, optymalizacją energetyczno-ekonomiczną instalacji fotowoltaicznych, analizą zapotrzebowania na energię elektryczną, doborem składowych instalacji fotowoltaicznych oraz całym procesem montażu farm fotowoltaicznych.

 

DANE KONTAKTOWE:

https://akademia.ideatech.org.pl/kontakt/

Czyżówka 16/152, 30-526 Kraków

akademia@ideatech.org.pl
maciej.solinski@ideatech.org.pl
604 09 14 28